Giỏ hàng
Menu
giúp bạn quản lý hóa đơn
như thế nào?
Tự động - Chính xác - An toàn
Các gói sản phẩm
đ1.000.000Không giới hạn thời gian sử dụng
4Si - 1000
  • Lưu trữ 10 năm miễn phí, tối đa 1.000 hóa đơn mua vào, không giới hạn hóa đơn bán ra
  • Báo cáo và tổng hợp hóa đơn mua vào bán ra, tìm kiếm thông minh theo nhiều tiêu chí
  • Xuất dữ liệu báo cáo tương thích với các phần mềm kế toán như Misa, Fast, Smartpro, ERP….
đ1.800.000Không giới hạn thời gian sử dụng
4Si - 3000
  • Lưu trữ 10 năm miễn phí, tối đa 3.000 hóa đơn mua vào, không giới hạn hóa đơn bán ra
  • Báo cáo và tổng hợp hóa đơn mua vào bán ra, tìm kiếm thông minh theo nhiều tiêu chí
  • Xuất dữ liệu báo cáo tương thích với các phần mềm kế toán như Misa, Fast, Smartpro, ERP….
đ2.850.000Không giới hạn thời gian sử dụng
4Si - 5000
  • Lưu trữ 10 năm miễn phí, tối đa 5.000 hóa đơn mua vào, không giới hạn hóa đơn bán ra
  • Báo cáo và tổng hợp hóa đơn mua vào bán ra, tìm kiếm thông minh theo nhiều tiêu chí
  • Xuất dữ liệu báo cáo tương thích với các phần mềm kế toán như Misa, Fast, Smartpro, ERP….
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ