Giỏ hàng
Menu

Thông tư 32 hóa đơn điện tử

11:44:06 14-03-2021 | Lượt xem: 316

Thông tư 32 hóa đơn điện tử hay chính xác hơn là Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử là nội dung mà các công ty đều cần biết để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Cơ quan thuế. Thông tư này hướng dẫn doanh nghiệp khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Ngày ban hành và hiệu lực Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC được ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử nhằm bán hàng, cung ứng dịch vụ. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ 01/05/2011. Ngoài những nội dung được hướng dẫn cụ thể ở Thông tư 32, các nội dung khác được thực hiện theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP được ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC được ban hành ngày 28/9/2010 Bộ Tài chính.
Tại thông tư 32 hóa đơn điện tử nêu rõ, hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn điện tử được khởi tạo và lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp MST khi bán hàng hóa/dịch vụ. Hóa đơn điện tử được lưu trữ trên máy tính đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Lưu ý: Doanh nghiệp cần biết là tất cả những loại hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng sau đó được xử lý, lưu truyền hoặc lưu trữ thông qua phương tiện điện tử sẽ không được xem là hóa đơn điện tử.
Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Những đối tượng áp dụng 32/2011/TT-BTC

Những đối tượng được áp dụng thông tư này là những:
+ Cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
+ Những tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.
+ Cơ quan quản lý thuế và những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

Theo nội dung của Thông tư 32 quy định về hóa đơn điện tử thì BẮT BUỘC hóa đơn điện tử phải có đầy đủ những nội dung sau:
+ Tên, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu và số thứ tự hóa đơn.
+ Tên, địa chỉ, MST của cả bên bán và bên mua.
+ Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng và đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền ghi bằng số & bằng chữ.
* Đối với hóa đơn GTGT thì ngoài dòng đơn giá chưa thuế, phải có dòng thể hiện thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ rõ ràng. Ngoài ra, hóa đơn điện tử phải có đủ chữ ký diện tử của bên bán kèm ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn; chữ ký điện tử bên mua trong trường hợp bên mua là đơn vị kế toán. Cũng theo thông tư 32 về hóa đơn điện tử, hóa đơn phải được thể hiện bằng tiếng Việt và có thể thêm phần phiên dịch bằng tiếng Anh.
Thông tư 32 hóa đơn điện tử
>>> Trong trường hợp bên bán và mua không có quy định cụ thể thì ngôn ngữ được thể hiện trên hóa đơn xuất khẩu sẽ là tiếng Anh.
Thông tư 32 hóa đơn điện tử là một Thông tư thể hiện gần như đầy đủ và rất quan trọng về hóa đơn điện tử, bao gồm rất nhiều nội dung từ khái niệm đến đối tượng áp dụng, nguyên tắc sử dụng và điều kiện sử dụng, điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử, nội dung hóa đơn điện tử, khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử, cách lập hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn điện tử đã lập, báo cáo tình hình sử dụng và cách lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử,….Tất cả thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử đều được nêu rõ trong thông tư, nếu quý doanh nghiệp còn băn khoăn có thể liên hệ cùng 4SI để được tư vấn và giải đáp thắc mắc hoàn toàn miễn phí.
4SI – Cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn điện tử chuyên nghiệp, siêu tiết kiệm và tiện lợi.
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ