Giỏ hàng
Menu

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

16:22:49 04-03-2021 | Lượt xem: 294

Nếu bạn đang cần phát hành hóa đơn điện tử nhưng chưa hiểu rõ về thủ tục cũng như chưa biết đâu là mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất thì nên tham khảo bài viết sau từ 4SI.

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn điện tử như sau:
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu phải được gửi về Cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh đó bắt đầu sử dụng hóa đơn. Vậy, doanh nghiệp phải gửi đồng thời thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu ở lần đầu. Trong đó, mẫu hóa đơn mà công ty đăng ký sẽ được sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
Cơ quan thuế sẽ là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn những công ty, tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập thông báo phát hành hóa đơn đối với những hợp đồng đặt in hóa đơn mà không quy định thời gian thanh lý hợp đồng và không bị xử phạt.
Lưu ý: Nếu Cơ quan thuế thấy thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp không đủ nội dung theo quy định trong thời gian 2 ngày làm việc tính từ khi nhận thông báo thì sẽ có văn bản gửi đến doanh nghiệp. Lúc này, doanh nghiệp cần thực hiện điều chỉnh và gửi lại bản thông báo phát hành hóa đơn mới nhất đã được chỉnh sửa những nội dung sai sót.
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 

Quy trình lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Để hoàn tất thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng, doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
Bước 2: Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.
Bước 3: Nộp quyết định sử dụng, thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu bản word.
>>> Sau 2 ngày làm việc, doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra xem hóa đơn đã đầy đủ thông tin và được phép sử dụng hay chưa thông qua http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html. Nếu có đầy đủ thông tin và đã được phát hành thì có thể sử dụng. Nếu còn chưa có kết quả, doanh nghiệp cần in 1 bản cứng để trực tiếp gửi đến Cơ quan thuế nhằm hoàn thành thủ tục lập và đăng ký thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng.

Vậy, lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2 có gì khác biệt?

Nếu doanh nghiệp từng lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu thì ở lần 2 sẽ đơn giản hơn. Nếu mẫu hóa đơn không đổi về hình thức, nội dung thì doanh nghiệp không cần gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn. Những bước còn lại tương tự như thông báo phát hành lần đầu là được.
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

2. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /2/2011 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Điện thoại:
5. Các loại hoá đơn phát hành:
STT Tên loại hoá đơn Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng
  Hóa đơn GTGT   AA/11T        
               
6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:
7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.
  ........., ngày.........tháng.........năm.........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
>>> Trên đây là những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khi cần thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Đừng quên liên hệ cùng 4SI để được tư vấn miễn phí những thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Nếu doanh nghiệp đang cần giải pháp quản lý hóa đơn điện tử an toàn và tiết kiệm nhất, 4SI sẵn sàng hỗ trợ ngay!
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ