Giỏ hàng
Menu

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

10:29:37 19-01-2021 | Lượt xem: 229

Quy định về hóa đơn điện tử

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử
Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ giúp DN tiết kiệm hơn 90% chi phí, tối ưu thời gian và lưu trữ hóa đơn an toàn, bảo mật tuyệt đối. Quan trọng là thao tác nhanh, dễ sử dụng của những nhà cung cấp mới, được cải tiến.
Hóa đơn điện tử đảm bảo xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.
Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là HĐĐT. HĐĐT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong HĐĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là HĐĐT.
  • Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị HĐĐT
  • Thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
Những điều cần biết về hóa đơn điện tử
Kết quả kiểm tra hóa đơn có hợp lệ hay không. Trường hợp minh họa: Chữ ký số hết hiệu lực vẫn xuất hóa đơn
Quy định về Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau:
a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.
Đơn vị đăng ký sử dụng hoặc dùng thử hóa đơn điện tử của 4Si-LCS TẠI ĐÂY
Hóa đơn điện tử có mã xác thực và không có mã xác thực
HĐĐT có mã xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
Đối với HĐĐT có mã xác thực, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại HĐĐT này.
Hiện có 2.000 doanh nghiệp trên khắp cả nước đang được triển khai thử nghiệm.
Hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế, là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Trên đây là những quy định về hóa đơn điện tử giúp bạn hiểu hơn về cách thức sử dụng.
Loại hóa đơn này đang được cung cấp phổ biến trên thị trường thông qua nhiều nhà cung cấp trung gian như LCS, Viettel, VNPT, BKAV... Và với loại hóa đơn này dễ bị làm giả. Chính vì vậy, cần có nhà cung cấp đủ uy tín, bảo mật… nghiệp vụ cải tiến có thể dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ tính pháp lý của hóa đơn.
Doanh nghiệp có thể trải nghiệm tính năng kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn của 4Si tại đây.
———————
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY VỀ CÁC SẢN PHẨM
Hotline: 1900.1837
Website: https://4Si.vn
Facebook: https://www.facebook.com/4Sinoiluutruhoadon
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ