Giỏ hàng
Menu

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

16:16:03 15-03-2021 | Lượt xem: 327

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử của Chính phủ được ban hành ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nghị định này rất quan trọng và bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm để có thể áp dụng đúng, tránh được những rắc rối liên quan đến pháp luật sau này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Nghị định 119 trong bài viết sau đây của 4SI.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 119 hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong nội dung này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý & sử dụng hóa đơn điện tử; quy định quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý & sử dụng hóa đơn điện tử.
Nghị định 119 về hóa đơn điện tử sẽ áp dụng với những đối tượng sau đây:
+ Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
+ Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hay dịch vụ.
+ Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ.
+ Cơ quan quản lý thuế các cấp và những tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ liên quan đến quản lý & sử dụng hóa đơn điện tử.
Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định 119 quy định các loại hóa đơn điện tử

Những loại hóa đơn điện tử theo nghị định này gồm:
+ Hóa đơn GTGT là hóa đơn được áp dụng với bên bán hàng hóa/dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
+ Hóa đơn bán hàng hóa là loại hóa đơn được áp dụng cho người bán, người cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
+ Các loại hóa đơn khác: Gồm những loại như thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, tem điện tử, vé điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, chứng từ điện tử khác,…
>>> Tất cả những hóa đơn điện tử trên phải định dạng chuẩn dữ liệu đúng với quy định từ Bộ Tài chính.
Có thể bạn quan tâm: Đọc file hóa đơn XML

Nguyên tắc áp dụng và quản lý, sử dụng hóa đơn

Cũng theo nghị định 119 về hóa đơn điện tử thì khi bán hàng/cung cấp dịch vụ thì bên bán phải lập hóa đơn điện tử giao cho bên mua theo đúng định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Theo đó, hóa đơn này phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định từ Nghị định 119, không phân biệt giá trị lần bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ.
Khi đăng ký, quản lý hay sử dụng hóa đơn điện tử khi giao dịch hàng hóa/cung cấp dịch vụ thì phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán thuế và quy định từ Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Đồng thời, doanh nghiệp nên chú ý là việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử sẽ dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Do đó, doanh nghiệp hay bất cứ cá nhân/tổ chức kinh doanh nào đều phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên hóa đơn.

Nội dung của hóa đơn điện tử

Theo nghị định 119, hóa đơn điện tử bắt buộc có những nội dung cụ thể sau:
+ Tên, địa chỉ, MST bên bán.
+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hó đơn, số hóa đơn.
+ Tên, địa chỉ, MST bên mua nếu có.
+ Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền chưa thuế GTGT, thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT trong trường hợp đó là hóa đơn GTGT, tổng số tiền phải thanh toán.
+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của bên bán và chữ ký số, chữ ký điện tử bên mua nếu có.
+ MST của cơ quan thuế nếu đó là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
+ Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và những nội dung khác liên quan nếu có.
Lưu ý: Đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải đầy đủ những nội dung bắt buộc như là một số nghề đặc thù cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân, hộ gia đình như cung cấp điện, nước, ngân hàng, siêu thị, xăng dầu,…Ngoài ra, tem điện tử hay vé điện tử, thẻ điện tử không nhất thiết cần chữ ký của người bán và tên, địa chỉ, MST, chữ ký của người mua.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp lưu ý là ngày lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho bên mua mà không cần phân biệt là đã thu hay chưa thu tiền.
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với đơn vị cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ hay thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền.
>>> Trường hợp mà bên bán giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao thì phải có hóa đơn cho khối lượng, dịch vụ, giá trị hàng hóa được giao tương ứng.
Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử theo nghị định 119 được định dạng ra sao?

Tổng cục Thế sẽ có trách nhiệm xây dựng, ban hành kèm hướng dẫn thực hiện, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm những quy định về đặc tả kỹ thuật, thành phần dữ liệu, định dạng cấu trúc đáp ứng yêu cầu truyền & nhận dữ liệu về hóa đơn điện tử giữa các hệ thống phần mềm của những doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức bán hàng hóa/dịch vụ, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế theo đúng quy định pháp luật.
Hóa đơn điện tử sẽ có file gốc xml chứa thông tin trao đổi và tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối.

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối CSDL với cơ quan thuế

Theo nghị định 119 về hóa đơn điện tử, hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế đảm bảo được những nguyên tắc:
+ Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế, không bắt buộc phải có chữ ký số. Những khoản chi mua hàng hóa và dịch vụ có hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
Nếu doanh nghiệp còn băn khoăn về những quy định hóa đơn điện tử, giải pháp quản lý hóa đơn điện tử sao cho dễ dàng, hãy liên hệ cùng 4SI để được hỗ trợ ngay!
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ