Giỏ hàng
Menu

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất

17:26:22 24-02-2021 | Lượt xem: 791

Biên bản thu hồi hóa đơn sẽ được lập cùng biên bản hủy hóa đơn khi có sai sót thông tin và hóa đơn chưa được kê khai thuế. Đồng thời lúc này, doanh nghiệp cũng cần tiến hành hủy bỏ hóa đơn sai, bên bán và bên mua cũng lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn sai sót.
Bài viết hữu ích từ 4SI sẽ giúp doanh nghiệp biết được đâu là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất để có thể thực hiện đúng yêu cầu, có thể tránh được tối đa những rắc rối sau này.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất

Khi nào doanh nghiệp phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Khi nào lập biên bản hủy hoá đơn điện tử?
Đúng là không có bất cứ doanh nghiệp nào muốn xuất hiện sai sót để phải thu hồi hay hủy hóa đơn. Tuy nhiên, trong những trường hợp bất khả kháng phải thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn theo khoản 2, điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
+ Trường hợp hóa đơn đã lập, đã giao cho bên người mua nhưng chưa thực hiện giao hàng hóa, chưa cung cứng dịch vụ thì phát hiện hóa đơn sai sót.
+ Hóa đơn đã lập, giao cho người mua nhưng bên bán & mua chưa kê khai thuế thì phát hiện có sự sai sót.
>>> Với những trường hợp này phát hiện hóa đơn sai sót cần thực hiện hủy bỏ, người bán và mua thực hiện lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Trong biên bản thu hồi hóa đơn này cần thể hiện rõ lý do thu hồi, bên bán cũng gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và đồng thời, lúc này bên người bán cũng lập hóa đơn mới giao cho bên mua đúng quy định. Đó là câu trả lời cho khi nào lập biên bản hủy hoá đơn điện tử?

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất đúng quy định của Bộ Tài chính, quý doanh nghiệp có nhu cầu có thể tham khảo và sử dụng khi hóa đơn điện tử của mình có sai sót.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn chuẩn theo Bộ Tài chính:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI
Số …/BBTHHĐ
Căn cứ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ/
Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
Hôm nay, ngày ../../…., đại diện hai bên gồm có:
BÊN A: 
Địa chỉ:
Điện thoại:                                            MST: 
Do Ông (Bà):                                        Chức vụ:
BÊN B: 
Địa chỉ:
Điện thoại:                                             MST: 
Do Ông (Bà):                                         Chức vụ: 
Hai bên thống nhất lập biên bản thu hồi (liên…) hóa đơn………. đã lập, có ký hiệu: ……. số ….. ngày .../…/…. để xóa bỏ theo quy định, xuất thay thế bằng hóa đơn số …………., ký hiệu: ………. số …………………. ngày ../../….
Lý do thu hồi: (Mục này cần ghi rõ ràng lý do thực hiện thu hồi hóa đơn)
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B
 
>>> Đối với biên bản thu hồi hóa đơn điện tử cần thể hiện được rõ ràng lý do thu hồi, người bán cũng gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn đã lập sai, đồng thời lập lại hóa đơn mới theo đúng với quy định.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất

Lưu ý quan trọng khi lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Để lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử đúng quy định và tránh những rắc rối về sau, doanh nghiệp đừng quên lưu ý những trọng điểm như sau:
+ Thứ nhất, ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn cần trùng với ngày trên hóa đơn mới được lập.
+ Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử phải thể hiện rõ ràng được đâu là nguyên nhân thu hồi, sai sót ở phần nào trên hóa đơn, thu hồi hóa đơn số mấy, ngày/tháng/năm bao nhiêu, xuất hóa đơn mới số hiệu mấy và ngày/tháng/năm,…
+ Khi biên bản thu hồi hóa đơn đã được lập, cần có xác nhận của 2 bên, ký ghi rõ họ tên người đại diện pháp luật và đóng dấu xác nhận vào biên bản thu hồi. Sau khi hoàn tất thu hồi mới tiến hành xuất hóa đơn mới.
Quý khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ về giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, đừng quên liên hệ cùng 4SI để được hỗ trợ với chi phí thấp - uy tín - chuyên nghiệp nhất.
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ