Giỏ hàng
Menu

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2021

13:28:27 02-03-2021 | Lượt xem: 1173

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2021 sẽ giúp ích rất nhiều cho khách hàng đang muốn điều chỉnh hóa đơn điện tử nhanh chóng – chính xác với quy định của pháp luật, giúp bên bán & bên mua tránh được tối đa các rắc rối pháp lý sau này.
Biên bản điều chỉnh hóa đơn sẽ được lập giữa bên mua & bán nhằm điều chỉnh lại thông tin sai sót trên hóa đơn đã lập. Vậy, tất cả những trường hợp hóa đơn bị sai mà không thể xóa bỏ thì cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Tuy nhiên, một vài trường hợp thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì cần phải viết cả hóa đơn điều chỉnh. Chúng ta hãy cùng xem qua đâu là trường hợp cần lập biên bản cho hóa đơn đi kèm hóa đơn điều chỉnh nhé!
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Trường hợp cần viết hóa đơn điều chỉnh kèm biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót như sau:

+ Sai nội dung trên hóa đơn như số lượng, giá bán, tên hàng hóa,…
+ Sai thuế suất GTGT, giá tính thuế GTGT của dịch vụ/hàng hóa.
+ Sai mã số thuế của bên mua hàng.
+ Sai tên, địa chỉ của bên mua hàng.
+ Sai thành tiền, giá tính thuế, số tiền thuế, tổng số tiền.
+ Sai số tài khoản hay ngày tháng mua của bên mua hàng.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai số tiền mới nhất năm 2021 như sau để có thể làm đúng theo yêu cầu hiện hành:
CÔNG TY …………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số ..../………….. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20.....
 
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại ……………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………………………..
Do ông: …………………….., chức vụ: ……………, làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………

Bên B: ....................................................
Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……… ngày …….. (đã kê khai vào kỳ …….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ……., ký hiệu ……. ngày ……………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ...............................................

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
….
           
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
           

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Theo thông thư 26, nếu hóa đơn sai tên hoặc địa chỉ công ty nhưng mã số thuế vẫn đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh.
>>> Nếu doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc muốn tham khảo cụ thể mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn với nội dung cụ thể như: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty,…thì có thể liên hệ ngay cùng 4SI để được hỗ trợ nhanh chóng.
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Những lưu ý quan trọng khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Trước khi tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây.
Thứ nhất: Khi phát hiện lỗi sai trên hóa đơn mà đã thực hiện kê khai thuế thì cần lập biên bản điều chỉnh kèm với hóa đơn điều chỉnh.
Thứ 2: Nếu hóa đơn sai tên, địa chỉ mà đúng mã số thuế của bên mua thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà không cần viết hóa đơn điều chỉnh.
Thứ 3: Nếu đã kê khai thuế mà bị sai thông tin, lúc này cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót chứ không được phép hủy hóa đơn.
Thứ 4: Trên mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập cần có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại diện 2 bên bán & mua, đóng dấu doanh nghiệp.
Thứ 5: Thời gian trên biên bản điều chỉnh hóa đơn yêu cầu khớp với thời gian trên hóa đơn điều chỉnh.
Thứ 6: Trên biên bản điều chỉnh hóa đơn, cần thể hiện rõ “Điều chỉnh hóa đơn số….ngày….tháng….năm; ký hiệu hóa đơn….; hóa đơn điều chỉnh số…..”.
Liên hệ 4SI – Đơn vị cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn điện tử an toàn – nhanh chóng và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
Khách hàng nói gì về
Khách hàng của

Tin mới nhất

1900 1837

Hỗ trợ